HỆ SỐ K ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀ GÌ? QUY TRÌNH TÍNH GIÁ ĐẤT THEO HỆ SỐ K


Hệ số K là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các giao dịch đất đai, nhằm tính toán giá đất theo khung giá Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, làm sao để xác định được hệ số K, tính giá đất theo hệ số K như thế nào, quy định mới nhất về hệ số K tại một số tỉnh thành ra sao là điều không phải ai cũng biết. Cùng Lion Invest tìm hiểu qua bài viết sau:

1. Hệ số K là gì?

Hệ số K là hệ số điều chỉnh giá đất, giúp xác định giá đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hệ số này hằng năm sẽ do Sở Tài chính tại các tỉnh thành xác định tùy theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng, mục đích sử dụng đất sao cho phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Sau khi xác định được hệ số, Sở tài chính sẽ trình UBND cấp tỉnh ban hành sau khoản thời gian xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Việc thay đổi hệ số K hàng năm thay vì giữ cố định nhằm phù hợp với điều kiện phát triển thực tế tại từng địa phương. Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa thể ban hành quyết định quy tắc hệ số K cho một năm nào đó thì hệ số K sẽ tiếp tục được xác định như cũ, tức là theo quy định được ban hành vào năm gần nhất trước đó.

Phân biệt hệ số K với bảng giá đất

Từ việc giải nghĩa hệ số K là gì, có thể thấy hệ số K và bảng giá đất đều có liên quan đến giá đất và được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền là UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, bảng giá đất được ban hành theo định kỳ 5 năm một lần (công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ), còn hệ số K được ban hành hằng năm, sau khi được thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

2. Các công thức tính liên quan đến hệ số K

Công thức tính hệ số K giá đất

Hệ số K được xác định bằng tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm xác định (trong điều kiện bình thường) với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm đó. Công thức cụ thể để xác định hệ số K như sau:

K = Giá đất chuyển nhượng thực tế / Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định

Công thức tính tiền sử dụng đất theo hệ số K

Theo Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Tức là, khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận) thì người dân phải nộp một khoản tiền cho Nhà nước gọi là “tiền sử dụng đất”. Việc tính tiền sử dụng đất theo hệ số K được áp dụng theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất = (Bảng giá đất của UBND tại khu vực đó) x (hệ số K)

Công thức định giá đất phổ biến ở mỗi vị trí đất theo hệ số K

Giá đất = (Hệ số K điều chỉnh giá đất) x (Giá đất trong bảng giá đất)

Lưu ý việc định giá đất theo hệ số K này sẽ được thực hiện theo quy trình 3 bước, tức là không được áp dụng ngay công thức mà phải thông qua các bước làm cơ bản như khảo sát thông tin, xác định hệ số K…

Ảnh: Internet

3. Quy trình tính giá đất theo hệ số K

Bước 1: Khảo sát thông tin
Tìm hiểu, thu thập thông tin về giá đất tại khu vực, ví dụ khảo sát mức giá chuyển nhượng của tối thiểu 3 thửa đất, mức trúng đấu giá quyền sử dụng đất của tối thiểu 3 thửa cùng đặc điểm tại các vị trí khác nhau… Trường hợp không thu thập được đủ thông tin, có thể chuyển qua tìm hiểu giá đất tại khu vực liền kề có điều kiện tương tự về tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội với khu vực ban đầu cần khảo sát.

Bước 2: Định giá đất phổ biến ở mỗi vị trí đất và xác định hệ số K điều chỉnh giá đất
Từ những thông tin thu thập ở bước 1, có thể thống kê được khoảng giá đất thị trường từng khu vực. Dựa theo giá đất phổ biến của thị trường, giá đất trong bảng giá đất và điều kiện kinh tế-xã hội địa phương, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra hệ số K cụ thể thích hợp.

Bước 3: Tính giá đất
Giá đất của mảnh đất = (Hệ số điều chỉnh giá đất) x (Giá đất trong bảng giá đất).

Hy vọng với những thông tin trên mà Lion Invest đem đến sẽ cho các bạn có cái nhìn toàn diện và đa chiều hơn.

Nguồn: Linh Phương – ThanhnienViet

Nếu có bất kì vấn đề thắc mắc nào, quý vị hãy để lại bình luận xuống phía dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Công ty Cổ Phần Lion Invest
Tel: 0911.100.502