ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA ĐẦU CƠ VÀ ĐẦU TƯ.

Xã hội phát triển, mức thu nhập sống con người cũng vì thế mà tăng theo, rất nhiều người bắt đầu có của ăn, của để và thế là bắt đầu đi đầu tư.
Nhưng thật sự đó có phải là đầu tư không? Hay chỉ là một hình thức đầu cơ do nhầm lẫn trong khái niệm. Cùng hiểu rõ thế nào là đầu cơ và đầu tư nhé!

1. Đầu cơ

Là hành vi của chủ thể, tận dụng cơ hội của thị trường đi xuống để “tích lũy” sản phẩm, hàng hóa và thu lợi sau khi thị trường ổn định trở lại.
– Chủ yếu là trong ngắn hạn và thu lợi nhờ chênh lệch về giá .
– Ở Việt Nam có rất nhiều nhà đầu cơ, nó lớn hơn nhiều lần số nhà đầu tư đích thực hiện có.

2. Đầu tư

Là sự hi sinh tiêu dùng của chủ thể ở hiện tại để mong thu lại lợi ích lớn hơn nhiều lần trong tương lai … đầu tư cần sự phân tích về đối tượng đầu tư và sự kỳ vọng vào sự phát triển của đối tượng được đầu tư…
Đầu tư thực sự thường có thời gian tương đối và dài , rất ít trong ngắn hạn…

*Tóm lại hiểu đơn giản là:

Đầu cơ: Mua vào với số lượng lớn, cực lớn với mục đích tạo sự khan hiếm, đẩy giá lên cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình thường rồi bán.
Đầu tư: Mua vào, bán ra kiếm lời chênh lệch bằng việc tạo giá trị thặng dư.